main_foto.jpeg

W pełni oddani

jakości naszych klientów

Chęć nieustannego wspierania naszych klientów

w obszarze zapewniania jakości jest tym, co skłania nas do działania.

Nasze usługi

Głęboko wierzymy, że jakość produktu jest cechą nadającą niezwykłą siłę przebicia na rynku. Mamy jednak świadomość poziomu trudności jaka wiąże się z zapewnianiem jakości w produkcji wewnętrznej oraz zewnętrznej, która wynika często z sieci wzajemnych zależności. Nasze usługi są odpowiedzią na potrzebę optymalizacji procesów zapewniania jakości, którą dzięki kompetencjom oraz zaangażowaniu wspólnie wypracowywujemy z naszymi klientami.

ndt.jpeg
CWJ.jpeg
nadzor.jpeg

Badania NDT

Badania nieniszczące podnoszą wiarygodność produktu, więc powierz je osobom kompetentnym.

Ciągłe wspieranie jakości

W dłuższej perspektywie to jakość pozwala wynieść się ponad konkurencję.

Nadzór inwestorski i kooperacji

Kooperacja jest dziedziną wymagającą zaufania, przejrzystości i wsparcia, które wynosimy na nowe poziomy

Trochę o nas

Twój partner w jakości

Głęboko wierzymy, że siłą każdego przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki, dlatego też dbamy o to, aby w naszej strukturze pracowniczej mogli Państwo znaleźć ludzi posiadających odpowiednie kompetencje w obszarach oferowanych usług. Wiedza oraz doświadczenie uzyskane w prowadzeniu projektów technicznych, nadzoru nad jakością w produkcji seryjnej i wielkogabarytowej przekłada się na szeroką percepcję potrzeb naszych klientów. Dzięki kompetencjom, zaangażowaniu oraz uczciwości naszych pracowników budujemy rzetelną i wiarygodną pozycję w obszarach nadzoru i kontroli jakości, która pozwala nam na ścisłą oraz pełną zaufania współpracę.

Spawalniczy

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie Cię wysłuchamy.

(+48) 666 352 639

Dziękujemy za przesłanie!